معرفی مدیریت امور اداری

  

شرح وظایف مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه :

 •  - اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی، خدمات عمومی و عملیات پشتیبانی بر عهده این مدیریت است .
 • - کنترل و نظارت بر کار واحدهای تابعه (شامل دبیرخانه، خدمات ، نقلیه،فضای سبز ، سرای اساتید، دفترنمایندگی دانشگاه در تهران، تدارکات، و واحد کارشناسی مدیریت) و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها
 • -  تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم اداری جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • -  مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • -  مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه.
 • -  ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • -  برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.
 • -  پیش‌بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • -  همکاری با واحد حراست در رمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات.
 • -  شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • - نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • - برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات در حمل و نقل سرویس های اداری، کارکنانو اعضا هیات علمی دانشگاه
 • -  تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور.
 • - اجرای قوانین و آیین نامه‌های اداری و استخدامی و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌های شمال شرق کشور
 • - نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 • - صدور احکام کارگزینی از قبیل حقوق و مزایا، ترفیع، ارتقاء ، انتصاب، انفصال، اخراج و غیره
 • - برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان غیر هیأت علمی
 • - انجام امور بازنشستگی اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی در موعد مقرر
 • -  همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه.
 • -  نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج  کارکنان، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان(هیأت علمی و غیر هیأت علمی.)
 • -  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • - نگهداری فضای سبز دانشگاه .
 • - نظارت بر عملکرد دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران
 • - انجام امور مربوط به مناقصات، مزایدات و قراردادهای مربوط به حوزه اداری و پشتیبانی دانشگاه
 • - عضویت در شوراها، کمیته ها و کارگروههای مختلف دانشگاه اعم از اداری ، فنی ، برنامه ای و ساختاری و ...
 • - مشارکت در تصمیم گیری های مدیریتی و عمومی
 • - کنترل و مدیریت تدارکات و  خریدهای دانشگاه و انجام هماهنگی در امور خرید و تنظیم اسناد کالاهای خریداری شده و ارسال آن به امور مالی دانشگاه جهت رسیدگی .
 • - تنظیم گزارش های ماهیانه و سالیانه جهت ارائه به مقام بالاتر
 • - اجرای سالیانه دستورالعمل یادواره شهید رجایی در راستای انتخاب کارمند نمونه
 • - همکاری در برگزاری و اجرای مصوبات کمیته‌های استخدام و هیأت ممیزه دانشگاه به منظور استخدام، نقل و انتقال و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
 • - اجرای مصوبات کمیسیون موضوع ماده 45 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها طبق برنامه تعیین شده و مقررات اداره امور وسایل نقلیه
 • - نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

  

معرفی مدیر اداری